Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

  • Op de levering van diensten, verrichtingen en reserveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht met deze voorwaarden op de hoogte te zijn en verklaren zich vooraf schriftelijk voor akkoord.

Werkwijze

  • Het tijdens de zwangerschap waarnemen van de baby vindt plaats door middel van echografietechniek; kortweg “echo” genoemd. Nadelige effecten van de gebruikte techniek zijn met de huidige wetenschappelijke kennis niet bekend. Toch neemt Echostudio Kiekeboe geen verantwoordelijkheid ten aanzien van effecten op langere termijn.
  • De echo is geen medische handeling, beoordeling of advies. Bij geconstateerde afwijkingen zal er na overleg met cliënt contact worden gezocht met behandelend arts of verloskundige. Uitspraken ten aanzien van gevonden afwijkingen zijn geen medische beoordeling.
  • Echostudio Kiekeboe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebleken afwijkingen van het kind of een foutieve geslachtsbepaling.

Reserveringen

  • Echo’s worden uitsluitend gemaakt op afspraak. Reserveringen kunnen tot 24 uur voor de gemaakte afspraak worden geannuleerd.
  • In het geval van een technische storing, hetgeen is te beschouwen als een overmachtsituatie, zal zo spoedig mogelijk een nieuwe reservering met de cliënt worden overeengekomen.

Betaling

  • Het tarief zal vooraf worden overeengekomen en dient contant te worden voldaan. Het tarief is inclusief foto’s.

Aansprakelijkheid

  • Er zal geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor geleden schade of letsel voor, tijdens of na het maken van een echo. Echostudio Kiekeboe is evenmin aansprakelijk voor door cliënten gemaakte kosten dan wel vergoedingen anderszins.