Wordt een pretecho vergoed door mijn zorgverzekering?

Een pretecho wordt niet vergoed door je zorgverzekering.

In Nederland krijgen de meeste vrouwen 2 medische echo’s. De zogenaamde termijnecho om de duur van de zwangerschap vast te stellen en de 20 wekenecho of SEO (Structureel Echoschopisch Onderzoek). De 20 wekenecho is een medische echo waarbij de ontwikkeling van het kindje en bijvoorbeeld de organen bekeken worden. De termijnecho en de SEO worden wel vergoed door de zorgverzekering.